What

Menu Co zbiorowej, Kobiety Hakerzy Action Tank, grup kobiet i mężczyzn pracujących na rzecz społeczeństwa bardziej integracyjnego: ponieważ sytuacja kobiet na świecie rozwija się, ale nadal jest kruche, za to każdy może uczestniczyć, innowacji, wprowadzają pojęcie i działać, aby go osiągnąć, EN pracy zbiorowej inteligencji, wykorzystując metody i techniki numeryczne w związku z mnóstwem DE zrównoważony i odpowiedzialny sposób: projekty rozpoczęte podczas dorocznej imprezy i przetestowane razem w czasie, w dzieleniu "online" przez cały rok

Kampanie w partnerstwie