Ministère de l'environnement

Spotkanie z dwóch głównych pokojowych rewolucjach XXI wieku, cyfrowej rewolucji i rewolucja przejścia energii do zielonego wzrostu jest ogromny potencjał dla naszej gospodarki i naszych społeczeństw. Inteligentne sieci, otwartość i udostępnianie danych zainicjowania nowego modelu rozwoju, przyspieszenie innowacji technologicznych, twórca bogactwa i miejsc pracy. Nowe sposoby upublicznienia i ustawić ścisły związek między ekosystemów cyfrowych i ekosystemów transformacja energetyczna: Społeczność Zielona Zielona Tech znajduje się u zbiegu cyfryzacji i ekologicznego. Jest to świetne rozszerzenie dialogu środowiskowego, który promuje moc cyfrowych i danych. Zwraca pędy projekty hackathons, konkurencja rozruch stworzenie, utworzenie sieci inkubatorów w kraju są konkretne sposoby, aby nadać kształt tej nowej społeczności.

Ministry website

Kampanie w partnerstwie