DigiCOP.Life

DigiCOP.life jest częścią inicjatyw COP21 i programu Nowej Ekonomii Klimatu ONZ. Jego cel: globalny sojusz dla lepszego klimatu, lepsze życie i udostępniania wiedzy i innowacji. W jaki sposób? Z platformy dla rozwoju projektów związanych z klimatem. Pomagają firmom podejmowanie najlepszych decyzji w celu ograniczenia globalnego ocieplenia, przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego. Pomaganie ludziom poprawić ich relacje ze środowiskiem, w celu ograniczenia globalnego ocieplenia, przy zachowaniu jakości naszego życia. Ponieważ jest to temat, który dotyczy nas wszystkich, innowacji wraz z technologii cyfrowych, dla klimatu!

Kampanie w partnerstwie