Otwarte Innowacje: intensywna debata między startupami i dużymi firmami w Tuluzie

Otwarte Innowacje pomiędzy startupem a dużym przedsiębiorstwem wymagają zaufania i tolerancji w razie niepowodzenia.

Czy startupy powinny szukać współpracy biznesowej i R&D?

2 wskazówki, które ułatwiają współpracę: przygotowanie ram 'zestawu' współpracy i rozpoczęcie współpracy od formalnej rozmowy zainicjowanej przez duże przedsiębiorstwo.

http://objectifnews.latribune.fr/innovation/french-tech/2016-09-28/open-innovation-vif-debat-entre-startups-et-grands-groupes-a-toulouse.html