campaign closed

"Fitbit dla krów" pomaga rolnikom uzyskać więcej mleka z ich bydło

 

Hodowla bydła mlecznego jest jedną z największych gałęzi przemysłu w Pakistanie, z szacowanych 42 miliardów litrów produkcji mleka rocznie. Pomimo tych rumianych liczb, średnie plony mleka na krowę abysmally są niskie - szacuje się na zaledwie cztery do pięciu litrów dziennie podczas cyklu laktacji.

Powodem niskiej wydajności sprowadza się do prymitywnych praktyk rolniczych.

Cowlar na noszeniu stale monitoruje temperaturę i zachowanie zwierzęcia poprzez wykrywanie ruchu trackerów. Dane są następnie dostarczane z powrotem do algorytm, który wyznacza, co jak zdrowia krów, jego przewidywanego cyklu grzania i wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu.

Próby Cowlar w Pakistanie były dość udane. Umer mówi, że udało się zwiększyć wydajność mleka od 8 do 14 procent.

 

https://www.techinasia.com/cowlar-fitbit-cows-farmers