campaign closed

Agriculture - Innovation 2025

Portal udostępniać dane rolnej? Środowiskowych i agrotechnicznych obserwacji danych cyfrowych związanych z rolnictwem są nieskończone: Zarządzanie Działki, monitorowanie zdrowia, DHI, dokumenty prawne, analiza gleby, zdalne czujniki dane z satelity, drony, czujniki wbudowywane radiolatarni pogodowych ...

Raport Rolnictwo - Innowacja 2025 opowiada się za utworzeniem jednoczącej portalu w celu odniesienia i danych na basen, aby ułatwić ich stosowanie przez specjalistów, głównych grup gospodarstw, badań publicznych, wydawców oprogramowania i operatorów teleinformatycznych, takich jak Orange Bull i Numergy.

 

Poza Portalu Danych, Francja przyniesie znaczącą ofertę kilkunastu przynajmniej w świetle robotyki MSP w pięciu do dziesięciu lat: wspieranie zbiory owoców i warzyw, pomoc w materiale, monitorowanie pracy i konserwacji przenoszenie (kopanie, pielenie , sadzenie ...). Trzeba zarejestrować się jak najszybciej robotyki rolnych wśród rozwiązań Nowej przemysłowym Francji i uruchomić krajowy program badawczy w kilku kwestiach priorytetowych (wzrost wydajności, bezpieczeństwa operatora, zmniejszenie znoju) i zakłóceń (maszyny rój, autonomiczne pojazdy ...). Do roku 2025, przemysł francuski powinien być w stanie sprzedawać 5 typów robotów rolnych.