campaign closed

Inteligentne wyzwania rolnictwa w podłączonym społeczeństwie

Cyfrowy obiecuje nie tylko produkować lepiej, analizując gleby, roślin lub poprzez symulację. To jest cały łańcuch żywnościowy, który może przekształcić. To właśnie skłoniło francuskiego think tank Cyfrowy Renaissance skupić się na swojej głównej corocznym badaniu dotyczącym rolnictwa związane.

 

http://www.renaissancenumerique.org/

Więcej informacji