Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa

Uważasz, że Twoje pomysły mogą mieć wpływ na świat, w którym żyjemy? Podziel się nimi, Projket Imagine pomoże je ożywić.

Wyobraź sobie, jak można lepiej kontrolować środowisko naturalne i zapobiegać klęskom żywiołowym dzięki cyfrowemu światu. 

Zagrożeń naturalnych jest bardzo dużo: powodzie, podtopienia, pożary lasów... To one powodują corocznie wiele katastrofalnych wydarzeń siejących śmierci i zniszczenia.

W każdej chwili możesz samemu znaleźć się w zagrożeniu: mieszkasz być może w strefie zalewowej lub przepływowej, znajdziesz się w pobliżu niebezpiecznej sytuacji lub może zostaniesz zaangażowany w profesjonalne działania terytorialne.

Proponujemy zatem zaangażowanie w inicjatywę Ministerstwa Środowiska i jego partnerów do przedstawienia konkretnych propozycji przyczyniających się do zmniejszenia negatywnych skutków powodzi na zdrowie ludzi, ekonomię, środowisko naturalne i kulturę, w spójności z dyrektywami europejskimi: Big Data, aplikacje mobilne, cyfrowe obiekty, narzędzia do zapobiegania i ostrzegania o naturalnych zagrożeniach.

Dlatego zapraszamy do zamieszczania swoich pomysłów na Imagine.orange.com od 15 września do 14 listopada oraz do wzięcia udziału w dyskusji na ten temat.

Podziel się swoim pomysłem i wygraj zaproszenie na coaching innowacji Twojego pomysłu w Ministerstwie Środowiska.