Telepraca: świadomość zagrożeń psychologicznych i społecznych

Telepracownik nie jest odporny na ryzyko zawodowe: przewodnik opracowany przez CARSAT North Picardy oferuje pomoc w ocenie pracodawcom i pracownikom.


http://www.preventica.com/actu-enbref-teletravail-domicile-risques-psychosociaux-1250714.php