Jak zarządzać współpracą zdalną?

Telepraca niesie również ryzyka: wiąże się to ze zmianą tożsamości i zmianami w relacjach oraz zmianami środowiska społecznego dla osób pracujących zdalnie. Sposób zarządzania lub zespół zatrudnionych telepracowników różni się od pracy bezpośredniej i jest to główny klucz do pomyślnego wykonania takiej operacji.


http://coaching-management-toulouse.com/comment-manager-collaborateur-teletravail/