Praca zdalna: zalety i wady

Jak każda forma organizacji, telepraca posiada swoje zalety i wady.
Dlatego koniecznym jest zidentyfikowanie i ocenienie form takiej pracy w danym miejscu przed jej wprowadzeniem.


http://lavieeco.com/news/la-vie-eco-carrieres/les-avantages-et-les-risques-du-teletravail-17232.html