Praca zdalna zmniejszenia zanieczyszczenie powietrza

Telepraca może okazać się kluczem do przyszłości ułatwiającym mobilność i neutralizującym bilans węgla z korzyścią dla wszystkich


http://www.huffingtonpost.fr/yves-grandmontagne/avantages-teletravail-pollution_b_4985432.html