Szczęście w pracy: czy kształtuje nowy paradygmat?

W czasie, gdy nasze społeczeństwo przechodzi głębokie zmiany, traci znaki ontologiczne, podjęcie tematu indywidualnego szczęścia w zbiorowym środowisku skoncentrowanym na danej działalności naprawdę upada, czy tworzy nowy algorytm?
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-147340-le-bonheur-au-travail-nouveau-paradigme-1195914.php?yk1z64leBtA9F4hv.99