Praca zdalna i mobilność, szansa dla firm i pracowników

 

Kontury pracy są coraz bardziej rozmyte. Rosnące wymagania dla pracowników, pogodzenie pracy i życia prywatnego, pojawienie się nowych technologii w przedsiębiorstwie, które głęboko zmieniły nasz stosunek do aktywności fizycznej. Telepraca, koczownictwo, mobilność siły roboczej kontynuuje swój rozwój i zachęca liderów i zarządzających zasobami ludzkimi do adaptacji i przemyślenia swoich metod zarządzania.

http://www.orange-business.com/fr/blogs/usages-dentreprise/mobilite/teletravail-et-mobilite-une-opportunite-pour-entreprises-et-salaries