Pracownicy chcą pracować zdalnie, a nie w biurze

 

 

Ostatnie badania przeprowadzone przez Softchoice pokazują, że większość pracowników chciałoby zamienić swoją obecną pracę na taką, która pozwoliłaby im regularnie pracować zdalnie, z dala od swojego biurka.

http://zevillage.net/2015/12/vos-salaries-veulent-du-travail-a-distance-plus-du-travail-de-bureau/