Prawo do odłączenia w ustawie

 

 

Tworzenie prawo do odłączenia, trzymając współpracę krajową i międzybranżowych, przed dniem 1 października na rozwój telepracy oraz telepracę, kierownictwo narzędzi cyfrowych przez związki ... Ustawa El Khomri ostatecznie przyjęty w dniu 21 lipca dostosowania prawa pracy do ery cyfrowej.


http://zevillage.net/2016/07/loi-travail-institue-droit-a-deconnexion/