2 na 3 pracowników jest chętnych do pracy zdalnej

Dwóch na trzech pracowników (64%) jest przychylny telepracy, która umożliwia podejmowanie pracy poza siedzibą pracodawcy, według badań przeprowadzonych przez Randstad, lidera w zakresie usług HR


http://zevillage.net/2016/07/deux-salaries-sur-trois-favorables-teletravail/