Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa
Kliknij po swoją przyszłość. Cyfrowa technologia na rzecz zatrudnienia i wzmocnienia pozycji młodzieży. Delegat Ministerialny ds. Misji Lokalnych i Orange zapraszają do podzielenia się pomysłami dotyczącymi niezależności oraz zatrudnienia młodych ludzi przy pomocy cyfrowej technologii. Jak cyfrowa technologia może pomóc młodym ludziom w usamodzielnieniu się i poszukiwaniu zatrudnienia? W jaki sposób cyfrowe technologie mogą pomóc profesjonalistom pracującym z młodymi ludźmi, by być bliżej młodych, mieć szansę na natychmiastowy kontakt z nimi, motywować ich, znajdować im odpowiednią pracę, szkolenie, praktyki zawodowe? Czy będziesz w stanie podjąć wyzwanie, by zostać prekursorem rozwiązań aktywizujących zawodowo młodzież oraz pomagających w usamodzielnieniu się młodych ludzi?

get inspired

brak polecanych przez redaktora