campaign closed

Seniorzy, super konsumentów

 

Z ponad 50 lat pozostają Zapomniani większości strategii i planów marketingowych.

A "ślepa plamka" tym bardziej niezrozumiałe, jak demografia i wszystkich badań udowodnić: oczekuje nie tylko populacja osób starszych wzrośnie w krajach rozwiniętych i niektórych krajach rozwijających się (Chiny ...), ale ich zakup energii, a ich apetyt na marki sprawia, że ​​ich główny cel, a przedsiębiorstwa skorzystają z lepszej wiedzy i odprężyć!

Jednak szacuje się, że generują one 50% sprzedaży towarów konsumpcyjnych i spędzają 40% więcej niż theose poniżej 45 do codziennej diety.

W internecie, sam walce. Banał jest to, że seniorzy nie wiem jak dostać się z komputera, jest obecnie powszechnie nadużywane. A ich ogólny poziom korzystania z Internetu, obiekty handlowe i sieci społecznościowe zbliża więcej (lub większy), że od inne pokolenia (wyjątkiem od ponad 75 lat).

 

 

 

Uczyć się więcej