Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa

Uwzględniając wskaźnik handlu z innymi ludźmi w budynku - skoncentrować się na nieformalny

polski | francuski
udostępnij

2 komentarze

Fantastic idea LACROUX, I just voted for you. May I suggest you have a look at related ideas :
http://imagine.orange.com/en/ideas/datavenuechallenge/idea/show/174
http://imagine.orange.com/en/ideas/smart-city/idea/show/671
http://imagine.orange.com/en/ideas/happiness-work-en/idea/show/2170
http://imagine.orange.com/en/ideas/happiness-work-en/idea/show/2233
http://imagine.orange.com/en/ideas/startups-coop-co-en/idea/show/2338

Don’t hesitate to support them and to share it with your social network.

przetłumacz
Odpowiedź

dodaj komentarz :

2 supporters