Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa

Kawiarni i stołówek, przekształcony w obszarach roboczych poza posiłkami

polski | francuski
udostępnij

2 komentarze

Fantastic idea MARCHAL, I just voted for you. May I suggest you have a look at related ideas :
http://imagine.orange.com/en/ideas/datavenuechallenge/idea/show/174
http://imagine.orange.com/en/ideas/smart-city/idea/show/564
http://imagine.orange.com/en/ideas/happiness-work-en/idea/show/2183
http://imagine.orange.com/en/ideas/happiness-work-en/idea/show/2233
http://imagine.orange.com/en/ideas/desk-en/idea/show/3049

Don’t hesitate to support them and to share it with your social network.

przetłumacz
Odpowiedź

dodaj komentarz :

6 supporters