The new champions

Mają wspólne idee, pisemne lub generowane komentarzy, otrzymał wsparcie, oto nasze nadpobudliwe kilka dni, gratulacje dla nich, oni wygrali mój Wtyczka 2 .

Nowy mistrz adrien_authier, REFI, patrick, doreda, ym75, Sylviane, blasil64, thomas_garnier
 
Kampania kończy się szybko: jest blok przez Orange tematu wygrać i 3 bloki do najbardziej popularnych pomysłów społeczności, zaproszenie do odważą France do Paryża i zdolność do kolei jego pomysł na film.

Dla przypomnienia, na pięć tematów: 1. dobre samopoczucie w domu, gotowanie, obsługi; 2. odnowy biologicznej i zdrowia; 3. miasto, transport, energia 4. zakupy; 5. moja forma, moje samopoczucie.