A connected object to facilitate the return to work?

74% pracowników, którzy doświadczyli zatrzymanie pracy ponad miesiąc wolałby być trenerem, aby ułatwić im powrót do pracy (Źródło Barometru Malakoff Mederic firmę i relaksacyjne w 2013 roku).

Jakie e-usługi lub podłączony obiektu może pomóc pracownikowi, kto był chory długoterminowe wrócić łatwiej pracować?

http://www.malakoffmederic.com/entreprises/risques-sante-au-travail/absenteisme.htm