Reduce absenteeism by 50%

GreenMe jest połączony obiekt do obszaru roboczego, przeznaczonego do pomiaru parametrów środowiskowych związanych z komfortu i zdrowia mierzy 10 wskaźniki:. Powietrza, światło, hałas i zapewnia konkretne dowody z Dbamy!

Acao Greenme