Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa

Myślisz, że Twoje pomysły mogą mieć wpływ na świat, w którym żyjemy? Podziel się pomysłami, Imagine pomoże je ożywić.

Wyobraź sobie, jak razem dzięki lepszemu przepływowi informacji możemy skuteczniej chronić wody, różnorodność biologiczną środowiska morskiego i lądowego.

  • Jak sprawić by większość nowych metod gromadzenia danych wykorzystać w celu zwiększenia wiedzy na temat środowiska: inteligentne czujniki, połączone urządzenia, sieci społecznościowe ...?
  • Dynamiczne OpenData otwierają się również na wiele danych o środowisku; jak zadbać o dalszy wzrost ich dostępności: wizualizacja danych, uproszczone formaty, interfejsy programistyczne aplikacji (API), przykłady wykorzystania...? Jak stymulować ich wykorzystanie przez połączone projekty, inkubatory?
  • Jak rozprzestrzeniać tą zrozumiałą wiedzę poza naukowy obszar poprzez inne formaty danych? W formach, takich jak Wiki / DBPedia: sieci semantyczne, LinkedData, editorial content...? Jakie narzędzia mogą ułatwić tą pracę?

Jakie dostrzegasz inne metody do lepszego dzielenia się danymi o środowisku?

Podziel się swoimi pomysłami na platformie "Imagine with Orange" do 10 marca, wygraj coaching innowacji swojego pomysłu z ekspertami Orange w Paryżu lub bon Amazon.