Udostępnianie danych dotyczących wody, różnorodności biologicznej i środowiska morskiego

Kampania związana z udostępnianiem danych dotyczących środowiska rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do 10 marca. Podzieliniliście się ponad 200 bardzo dobrymi pomysłami na temat naszego wpływu na środowisko naturalne (emisja dwutlenku wegla) oraz metod wykrywania zanieczyszczonych stref.

Ministerstwo Środowiska - Francuska Agencja Różnorodności Biologicznej, BRGM, IFREMER , Muzeum Histoii Naturalnej- chcą skupić się na wodzie, różnorodności biologicznej i środowisku morskim. Jak uzyskane dane mogą nam pomóc w tych tematach?

W celu lepszego zrozumienia zjawisk wodnych i morskich oraz ochrony różnorodności biologicznej i środowiska:

  • Jakie dane należy zbierać i przetwarzać? Jakie narzędzia cyfrowe i społeczności mogą nam pomóc je zdobyć?
  • Jak wizualizować dane?
  • A także, w jaki sposób przedstawiać dane programistów, użytkowników itp.?

Podziel się swoimi pomysłami, Orange pomoże je ożywić!

 

Przykład zagrożonej morskiej bioróżnorodności