Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa
campaign closed

W jaki sposób zmienić metody nauczania w dzisiejszym świecie poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, usług e-lerning, cyfrowych narzędzi i technik edukacyjnych? Cyfrowe techniki wspierające naukę mogą ułatwić dzieciom i studentom szybsze i pełniejsze przyswajanie wiedzy, łączenie teorii z jej praktycznym zastosowaniem oraz zwiększyć chęć i zaangażowanie w naukę. W jaki sposób cyfrowe rozwiązania mogą usprawnić techniki nauczania lepiej wykorzystując czas pracy nauczycieli oraz szerszy dostęp do wiedzy? Jak zasoby akademickie i naukowe mogą być udostępniane w celu poprawy efektywności nauki?

Podziel się swoimi pomysłami na platformie "Imagine with Orange" do 27 lutego, wygraj coaching innowacji swojego pomysłu z ekspertami Orange w Paryżu lub bon Amazon.