campaign closed

Cyberbezpieczeństwa, aby pomóc przedsiębiorstwom dostarczać strategii rozwoju cyfrowych: Cisco

 

Cisco uwidocznił się w nowym raporcie z badań, które cyberbezpieczeństwa jest coraz częściej oglądane przez biznesmenów jako inicjatywa konkurencyjnej strategii wzrostu.

Chiny, Indie i Kanada były kraje, gdzie wzrost cyberbezpieczeństwa enablement nastrojów był najsilniejszy. Wzrost nastrojów enablement jest również najsilniejszym w górnictwie i energii oraz handlu detalicznego.

Wysiłki podejmowane przez rządy i organizacje w celu rozwiązania problemu zamknie lukę talentów.

 

http://www.zdnet.com/article/cybersecurity-to-help-business-deliver-digital-growth-strategies-cisco/