Udostępnianie danych na temat energii wiatrowej

Dając naukowcom dostęp do informacji o wydajności turbiny wiatrowe pozwoli na optymalizację poprzez eksplorację danych, mówi Andrzej Kusiak.

Inteligentne oprogramowanie może farmy wiatrowe bardziej wydajne i elastyczne. Modele komputerowe mogą przewidzieć, prędkości wiatru i kontrolować liczbę i pojemność turbin w pracy w celu zaspokojenia popytu na energię, runnning bardziej płynnie, unikając kosztownych awarie skrzyń biegów i innych składników.

Optymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymaga danych: na wydajność urządzenia, produkcji energii i prognoz pogodowych, sekund do dni wcześniej. Brak wymiany danych w branży energii odnawialnej utrudnia postęp techniczny i trwonienie możliwości poprawy efektywności rynków energii.

Nie ma pieniędzy, aby być. Sterowanie turbiny wiatrowe z oprogramowaniem opartych na danych może, modele pokazują, zwiększenie produkcji energii o co najmniej 10%, a zyski są możliwe 14-16%. Zwiększenie maksymalna prędkość robocza może łatwo dodać kolejne 10%. Koszty utrzymania farm wiatrowych można zmniejszyć o 10% w system monitorowania zdrowia oparte na danych.

 

Więcej na ten temat