Airbnb Energii przez Sonnenbatterie

 

Niemiecka firma Sonnenbatterie uruchomił platformę handlową dla rozproszonych odnawialnych źródeł energii, oferując drogę do właścicieli małych pojemności słonecznej i wiatrowej generacji kupna i sprzedaży energii w całej sieci energetycznej.

System wymiany handlowej, która rozpocznie się na początku 2016 roku, jest dostępna w ramach subskrypcji dla każdego w sieci niemieckiej. System pozwoli właścicielom słoneczne alternatywnego źródła przychodów, gdy produkują więcej energii niż mogą wykorzystać, ale ambicją firmy jest stworzenie wirtualnego alternatywę do sieci energetycznej. Sonnenbatterie prezes Boris von Bormann nazywa go "Airbnb energii", z członkami społeczności obrotu energią, jak ich potrzeb i warunków siatki nakazu.

http://www.technologyreview.com/news/544471/renewable-energy-trading-launched-in-germany/