campaign closed

The three best ideas of the week

Życie rodzinne jest wymiana doświadczeń głównie w refrenie! Wreszcie, spróbuj przynajmniej. Prawdą jest, że każdy ma swoją rolę do trzymaj. A czasem zajęty porządek obrad. Ale chwile, kiedy możemy spotkać się razem, są oczywiście te, które były kiedyś sądzono.

Ponadto, przyjazd szybkiego internetu i urządzeń high-tech doprowadziło każdą osobę do czynienia z ekranu. Czy to obraz rodziny podłączony? Wszystko razem w jednopokojowy na oglądanie filmów bez dzieląc moment życia w rodzinie? Wynik ostatnich tygodniach w tym kierunku.

Fablamenas w RPA sugeruje Skype lub typ terminala wideo FaceTime, która byłaby zgodna z wiosek Pomarańczowy pieniądze. Tutaj, film byłby narzędziem komunikacji i otwartości na świat dla niektórych ludzi. Ale dla innych, jak MCGL wyobrazić VOD wideo udostępniony jutro poprzez konta w Orange pozwoli na oglądanie filmów rodzina razem, nie będąc w tym samym miejscu. Fakt patrząc jednocześnie przywróci ideę ?? są razem. Wreszcie MarionSoon sugeruje pchanie wykorzystanie wideo do maksimum, jeśli są bardziej otwarci na obrazach, duże i małe, to dlaczego nie stworzyć aplikację, która będzie zmieniać teksty w filmach? Medytować.