campaign closed

What can we learn from the migrants’ web?

20% miejskiej ludności krajów rozwijających się do rozwiniętych miast migrują: Te wyniki od Wolfram Research oparte są na analizie Facebooku danych użytkowników. Powiązania między stron internetowych, blogów i innych mediów poinformował, że niektórzy imigranci utrzymywać kontakt z ich kraju. Dostarczają one danych na temat migracji i organizacji migrantów w kraju przyjmującym. Jak ułatwić integrację imigrantów?

http://digital-society-forum.orange.com/en/les-forums/140-ce_que_le_web_des_migrants_peut_nous_apprendre