campaign closed

How do migrants use ICTs?

Podłączone migranci mają szczególne stosunki z nowymi technologiami. Ich użycie telefonu komórkowego wykracza poza funkcją komunikacyjną. Albo w celu utrzymania więzi rodzinnych, poszukiwania tożsamości zbiorowej, a nawet do bankowości mobilnej, migranci opracowania strategii na pobyt incontact z ojczyzny i wymiany informacji i porad między sobą. Jak cyfrowa może sprostać rosnącym potrzebom migrujący podłączony?

http://digital-society-forum.orange.com/en/les-forums/133-1._quels_sont_les_usages_des_tic_par_les_migrants