campaign closed

Genealogy boosted by the internet

Istnieje 53% szans, że inicjatorem drzewo genealogiczne jest człowiek. 65% populacji w ramach 35 już zrobić kilka badań na temat genealogii ich rodzin. Nowe narzędzia cyfrowe umożliwiają obecnie zdefiniować drzewo genealogiczne. Są one mocno zakorzenione w poszukiwaniu identy rodzinnym i wzmacnianie więzi rodzinnych.

http://digital-society-forum.orange.com/en/les-forums/51-la_genealogie_boostee_par_internet