Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa

Rozwój Internetu rzeczy (IoT) oraz nowe możliwości sieciowe powodują nowe potrzeby i nawyki, powstają też nowe wyzwania w obszarach miejskich i wiejskich. Miasta i obszary wiejskie domagają się przejścia z tradycyjnego podejścia do zintegrowanej strategii. Bądźmy sprytni i rozwińmy cyfryzację dla terytoriów miejskich!

Podejmij jeden lub więcej, spośród 4 tematów objętych zagadnieniem Inteligentne obszary miejskie i podziel się w dniach od 13 marca do 5 maja swoimi pomysłami, jak stworzyć lepszą przyszłość.  

  1. Inteligentne Miasta: jeśli planujesz podjąć wyzwanie poprawy doświadczeń mieszkańców i użytkowników w interakcji z infrastrukturą miasta, zwiększenia efektywności energetycznej, interakcji poprzez elastyczne zastosowania energii, jednocześnie rozwijając te obszary, które są bardziej opłacalne w zmieniającej się gospodarce, bardziej zrównoważone i ekologiczne;
  2. Energia: redukcja poziom zużycia energii przez mieszkańców i przedsiębiorstwa za pośrednictwem inteligentnych technologii w celu dokładnego monitorowania i elastycznej alokacji energii, automatyki i sterowania inteligentnym wykorzystaniem energii i świadomym wyborem.
  3. Zdrowie i styl życia: jeśli chciałbyś pomagać ludziom w pełni korzystać z obecnych technologii w celu zwiększenia ich świadomości i wiedzy, pozbyć się codziennej rutyny i przejąć kontrolę nad swoim stylem życia. Możliwe podtematy to zakres od urządzeń noszonych na co dzień i związanych ze stylem życia, aż do koncentracji na rozwiązaniach inteligentnego domu i wniosków mających na celu optymalizację efektywności energetycznej lub przekształcania klasycznych urządzeń gospodarstwa domowego;
  4. Detal: jeśli masz zamiar stworzyć rozwiązania, które zrewolucjonizują sprzedaż detaliczną.

We wszystkich zagadnieniach, zachęcamy do podzielenia się marzeniami z zakresu: projektowania urządzeń lub usług skoncentrowanych na użytkowniku, w tym urządzeń dla zdrowia i monitorowania aktywności fizycznej, inteligentnych sygnalizatorów, czujników pogodowych i zanieczyszczeń, porad wychowawczych lub inteligentnych urządzeń domowych, wyobrażając sobie komunikację machine-to-machine poszukując i ulepszając infrastrukturę czujników i komunikacji dające wielkie możliwości w zakresie danych do rozwiązań dla niszowych rynków sprzedaży, medycyny, energii i innych o dużym potencjale.