Zwycięzcy Kobiety Innowacji hackathon, 12 i 13 października w Paryżu

6 pomysłów nagrodzonych pokojowe wyzwanie Kobiecy cyfrowej zdecydował się kontynuować przygodę uczestnicząc w Hackathon Women Innovation 12 i 13 października w Paryżu.

 

 

Te dwa dni pozwoliły 28 przewoźników / jej projektu budowy zespołu i pracy i 48 godzin przed rozbić ich uruchomienia przed jury ekspertów (Accorhotels, Alcatel-Lucent, ALTRAN, Klub Comelles, Le Village Crédit Agricole, EDF, l’ESSEC, le Monde, Orange).

Wynik 11 zwycięzców, w tym 8, który uczestniczył w Imagine z Orange?:

Skoncentruj się na 3 projektów (z 4), które zostaną przedstawione na Forum Kobiet w Deauville organizowanym przez Orange:

CP WHAT Communique Hackathon Women innovation laureats