Równość płci: Bilans, gdzie jesteśmy

Dlaczego kobiety są wciąż niedostatecznie reprezentowane na każdym poziomie dzisiejszych korporacji?

 

Istnieje powszechna zgoda wśród kadry kierowniczej, że różnorodność płci jest zarówno etycznych i biznesowych koniecznością. Jednak postęp jest boleśnie powolny. Pomimo skromnych ulepszeń, Kobiety są niedostatecznie reprezentowane na każdym poziomie dzisiejszych korporacji, zwłaszcza na wysokich stanowiskach.

McKinsey & Company mówi nam o tym, jak niesprawiedliwość płci utrzymujących się -w swojej firmy wśród others- i toruje drogę, że musimy podjąć, aby osiągnąć ten cel.

Publikacja