Porównanie geograficzny męskie / żeńskie kapitału

Ta strona porównuje cztery kryteria świata pracy, dla każdego francuskiego miasta, w porównaniu do średniej krajowej:

  1. 25-54 wskaźniki aktywności
  2. z menedżerów w%
  3. niski poziom wykształcenia
  4. średnia godzinowa wynagrodzenia netto

Twoje miasto ona daje przykład dla kapitału własnego M / F? Komparatora