Jak przyznają przedsiębiorczości i cyfrowego Kobiecości ?

Być kobietą i przedsiębiorca w czasie, to jest możliwe, a nawet jeszcze bardziej.

Jednak reprezentowane mniejszości, kobiety są jeszcze wielu w ekosystemie cyfrowym francuskiej. W ostatnich latach inicjatywy zostały stworzone, aby wyróżnić i zachęcać tych, którzy wahają się uruchomić. Hannah Oiknine, współzałożyciel Babbler i Mounia Rkha z dziewczyn w Tech (który został już przedłożony) omawia związek między przedsiębiorczością i kobiecości w świecie cyfrowym.

Artykuł