Witamy w Imagine with Orange innowacyjnej
platformie crowdsourcingowej i starterze dla przedsiębiorców

Dowiedz się, jak to działa

Znak Bezpieczna Kobieta - Najważniejszy certyfikat dla biznesu troszczącego się o bezpieczeństwo kobiet

dla tego pomysłu dostępnych jest więcej szczegółów poznaj szczegóły pomysłu
polski | angielski
udostępnij

7 komentarze

Hello, I would like to highlight the fact that this indvidual copied my idea of Safe spaces posted some days before. They also dont have a digital aspect to it.

przetłumacz

This idea was submitted as an original idea under "Women at the heart of new business models" contest. Orange team had moved it to this contest, probably since they thought that it is more related to this topic.
I never seen your idea until you made your comment.
Nevertheless, both ideas have several differences and uniqueness, they probably can be developed together for the sake of the important target - creating a safer world for women all around the world!

przetłumacz
Odpowiedź
2 pozostałe komentarze
pokaż więcej komentarzy

dodaj komentarz :

1136 supporters